Neurorevalidatie - Niet Aangeboren Hersenletsel

Wat is neurorevalidatie?

Neurorevalidatie is de behandeling van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, dementie, MS, hersentumoren of hersentrauma’s.

De gevolgen van deze aandoeningen zijn ingrijpend en kan het dagelijks leven ernstig beïnvloeden en de zelfstandigheid beperken. Zichtbare problemen kunnen zijn: verlamming, onduidelijke spraak of loop- en balansproblematiek. Minder zichtbare gevolgen zijn: vermoeidheid, karakterveranderingen, geheugen- en/of concentratiestoornissen en desoriëntatie in tijd, plaats of persoon.

Doelen neurorevalidatie

Met neurorevalidatie helpen wij u weer zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven, door het verbeteren, behouden of opnieuw aanleren van de dagelijkse activiteiten en vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Ook leren we u omgaan met uw beperkingen, vermoeidheid en verminderde belastbaarheid. Indien noodzakelijk behandelen wij aan huis.

Wij vinden het belangrijk niet alleen u, maar ook uw naasten te adviseren en zo nodig hulpmiddelen/aanpassingen aan te reiken of andere hulpverleners in te schakelen.

Wij zijn aangesloten bij het NAHFysioNet, zodat we zo optimaal mogelijke zorg kunnen bieden.
NAH-fysionet is een netwerk van fysiotherapeuten dat gespecialiseerd is in het behandelen van Niet Aangeboren Hersenletsel en werkt samen met specialisten in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Neurorevalidatie

FA website A slices 04