Gegevensverstrekking Landelijke Database Fysiotherapie

Bij het intakegesprek, met een van onze fysiotherapeuten, vragen wij u toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze pagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt.

Welke gegevens worden gebruikt?

Veel persoonlijke gegevens zoals uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:

  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Vier cijfers van de postcode
  • Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Wij willen u altijd optimale fysiotherapeutisch zorg leveren en werken dus constant aan kwaliteitsverbetering. Om te bepalen wat bijvoorbeeld de effectiviteit van onze behandelingen is, hoe snel patiënten van hun klachten af zijn en hoe vaak klachten zich herhalen hebben wij (boven genoemde) gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepalen wij welke verbeteringen in onze praktijk mogelijk zijn. Uw toestemming resulteert dus in een hogere kwaliteit van de zorg die wij aan u leveren.


Hoe werkt het?

  • Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw zorgverleners hebben inzage in dit dossier.
  • Wanneer u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier de eerder genoemde gegevens verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de LDF van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Welke partijen zijn betrokken?

Het LDF is een beveiligde database waar onbevoegden niet bij kunnen. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:

  • De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan.
  • Het KNGF heeft subsidie verstrekt aan IQ healthcare om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
  • Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de ontwikkeling van het systeem.

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

Hoe veilig zijn de gegevens?

De gegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie zijn niet tot personen herleidbaar. Uw anonimiteit is daarmee gewaarborgd.

Wat als u geen toestemming geeft?

Wanneer u geen toestemming geeft, dan gebeurt er niets met uw gegevens. Uw gegevens blijven dan alleen in ons EPD aanwezig en u blijft verzekerd van de beste behandeling.

Intrekken van de toestemming

Wilt u liever uw gegeven toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut.


Heeft u vragen?

Stel deze gerust aan uw behandeld fysiotherapeut of kijk bij de veel gestelde vragen van de Landelijke Database Fysiotherapie.
Het dataprotocol kun u via deze link bekijken.

Zal ik u bellen over de fysiotherapie mogelijkheden?

Freek Rijvers
Uw e-mailadres *

Vul a.u.b. uw gegevens in.
Uw naam *

Vul a.u.b. uw gegevens in.
Uw telefoonnummer *

Vul a.u.b. uw gegevens in.



Lichamelijke klachten?


In samenwerking met Hierhebikpijn.nl

FA website A slices 04